Türk Hematoloji Network Grup

Türk Hematoloji Network Grup (THNG), hematoloji ile ilgili tüm alanlarda interdisipliner, çok merkezli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur.

THNG’nin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Hematoloji alanında çalışan klinisyenleri ve interdisipliner bilim adamlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımının sağlanması ve gelişmelerin takip edilmesi
 • Ülkemiz ve uluslararası camiada belirlenen kurallar ve şartlar dahilinde başarılı projelerin geliştirilmesi
 • Hematolojik hastalıklarda klinik, hastalık seyri ve temel araştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve tanıtılması
 • Çok merkezli çalışmalar için sürecin başında etik, bilimsel bir çalışma planı ve yayın politikası tanımlayarak araştırmacı ve hasta haklarının korunması
 • Hematolojik konularda Türkiye verilerini toplanması, verileri değerlendirerek hematolojik hastalıklarda tanı, tedavi ve izlem süreçlerine katkıda bulunacak bilgiler üreterek başta sağlık otoritesi olmak üzere klinik pratiklere katkı sağlanması
 • Planlanan sonuçlarına ulaşabilecek bilimsel çalışmaların hazırlanması, doğru yürütücü ekibin belirlenmesi ve desteklenmesi
 • Geliştirilecek projeler ile Hematolojik Hastalıkların tanı ve tedavi yönetimi ile ilgili ortak standartların oluşturulması
 • Hematolojik hastalıklarda retrospektif ve prospektif bilimsel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve yönetimi
 • Proje önerisi olan araştırmacıların çalışmalarına bilimsel ve maddi destek verilmesi
 • Uluslararası yayın yapma kurallarına uygun olarak yayınların hazırlanması ve hedeflenen yayınlarda yayınlanması için çalışmaların yürütülmesi
 • Uluslarası benzer kuruluşlar ile işbirliği yaparak Türk hematolojisinin uluslarası sisteme entegrasyonun sağlanması
 • Genç hematoloji adaylarının ve hematologların eğitimine katkı vermek amacıyla bilimsel çalışma ve araştırmaların yürütülebilmesi için yüz yüze ve/veya internet ortamında eğitimlerin verilmesi ve hematolojide eğitim standartlarının arttırılması
 • Hematoloji alanında Türkçe ya da İngilizce makale yazılması, elektronik ve/veya basılı bilimsel dergi yayınlanması ve elektronik ve/veya basılı kitapların hazırlanması ve yayınlanması
 • Genç hekimlerin deneyimli hekimler ile bir arada çalışma geliştirmesi, yürütmesi ile tecrübe aktarımının sağlanması
 • Genç hekimlerin projelerde yer almasını sağlayarak, bilimsel yayın yapmalarına katkı sağlanması